Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Janíky

Obec Janíky

Informácie k voľbám. ---------- Információk a valasztásokhoz.

Informácie k voľbám. ---------- Információk a valasztásokhoz. 1

Informácie k voľbám.
----------
Információk a valasztásokhoz.

🇸🇰Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra 2022.
👤V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.
👤👤Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.
🟨🟩🟦Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.
☝Svojich regionálnych zástupcov môžeme voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné voliť inde ako v mieste trvalého bydliska.
🇭🇺Ez év októberének 29-én összevont választás zajlik Szlovákiában, amely során helyi képviselőket és polgármestert, valamint megyei képviselőket és megyeelnököt választunk.
👤A polgármesterjelöltek és a megyeelnök-jelöltek listáján egy jelölt sorszámát lehet bekarikázni.
👤👤A képviselőjelöltek listáján annyi jelölt sorszámát lehet karikázni, ahány képviselőt az adott szavazókörben választanak. A szám fel lesz tüntetve a szavazólapon is. Ez vonatkozik az önkormányzati és a megyei képviselőjelöltekre is.
🟨🟩🟦A választáson egy fehér és egy kék borítékot kap a választó. A helyi képviselőjelöltekre és a polgármesterjelöltre leadott voksokat a fehér borítékba kell tenni, a megyei képviselőjelöltekre és a megyeelnökre leadott voksokat pedig a kék borítékba. Ezután a borítékot a színének megfelelően a fehér, illetve a kék urnába dobni. Ha a választó nem a megfelelő színű borítékba teszi a szavazólapot, vagy a borítékot nem a megfelelő urnába dobja, a szavazata érvénytelen lesz.
☝Csak az állandó lakhelyen lehet szavazni, az önkormányzati és a megyei választáson nincs választói igazolvány, mint a többi voksolásnál.
Dátum vloženia: 14. 9. 2022 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 9. 2023 9:36
Autor: Správce Webu