Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Janíky

Obec Janíky

Harmonogram 2022

                                            Harmonogram zberu odpadu 2022  obce Janíky

 

Komunálny odpad

Papier

Plast

 

Sklo

Kovy

Tetrapak

 

 

 

 

 

 

 

Január

12,26

20

13

19

17

20

Február

9,23

 

 

 

 

 

Marec

9,23

29

9

 

9

9

Apríl

6,20

 

6

 

6

6

Máj

4,18

31

11

 

11

11

Jún

1,15,29

 

15

 

15

15

Júl

13,27

26

13

 

13

13

August

10,24

 

10

 

10

10

September

7,21

27

7

 

7

7

Október

5,19

 

5

 

5

5

November

2,16,30

29

9

 

9

9

December

14,28

 

7

 

7

7

  • v deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.
  • papier, plast, kovy, tetrapak sa budú odvážať spred domu vo vreciach

 

Informácia občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

PAPIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

Patrí napríklad: noviny,časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky,katalógy,...

Neparí napríklad: viacvrstvové obaly/tetrapak/, znečistený papier -povoskovaný,mokrý, mastný, na pečenie,plienky,alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov,tapety

PLASTY:  Určené pre odpady z obalov z  plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky/PET,HDPE,PP/, fólie číre a farebné/PE-LDPE,HDPE/,               čisté – opláchnuté plastové obaly z potravín ,, téglíky,,, polystyrén/PS,EPS/, igelitové tašky a vrecká

Neparí napríklad: znečistené fľaše a obaly- škodlivinami,chemikáliami, olejmi a ropnými látkami,guma,molitan,....

SKLO:   Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov  zo skla

Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly,poháre, črepy , tabuľové sklo bez drôtenej výplne,

Neparí napríklad: znečistené sklo, sklo prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo,žiarovky a žiarivky, obrazovky, …

KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...

Neparí napríklad: znečistené kovové obaly a  plechovky , …..

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIALY NA BÁZE LEPENKY:

Patrí napríklad: škatule/ krabice/ od mlieka, džusov, nápojov, ….

Neparí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier, lepenka, ….

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD:

Patrí napríklad: neseparovaný a znečistený komunálny odpad

Neparí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu- plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ….

PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi  pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu