Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Nincs megadva

MESTO ŠAMORÍN

Obec Janíky

14.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva.

1 240,00 EUR tisícsvestoštyridsať eur

Rudolf Mészáros a Katarína Mészárosová

Obec Janíky

21.10.2020

DOHODA č. 20/04/010/56

DOHODA č. 20/04/010/56

Nincs megadva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Janíky

05.08.2020

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETE

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Janíky a Judita Méryová

04.03.2020

Dodatok č.1/2020

DoDATOK č.1/2020

Nincs megadva

Ticket Restaurant-Edenred ( ACCOR )

Obec Janíky

15.01.2020

Dodatok č. 3/2020

3/2020

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Janíky

01.10.2019

DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve

DoDATOK č.1

1 480,00 EUR

Denisa Hegedusová

Obec Janíky

20.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 940,00 EUR

Annamária Árvová

Obec Janíky

31.07.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

Kúpna zmluva

1 480,00 EUR

Denisa Hegedusová

Obec Janíky

24.07.2019

Zmluva o dielo č.04071901

04071901

18 709,02 EUR osemnásťtisícsedemstodeväť eur a dva centy

Šport Projekt s.r.o.

Obec Janíky

24.06.2019

Zmluva o dielo

01/2019

5 380,21 EUR

Tom-Ers s.r.o.

Obec Janíky

06.06.2019

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

CYS-1905-10021

Nincs megadva

CYEB s.r.o.

Obec Janíky

06.06.2019

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

CYS-1905-10020

Nincs megadva

CYEB s.r.o.

Obec Janíky

30.05.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

15 180,00 EUR

Mannet, spol.s.r.o.

Obec Janíky

29.05.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

34 176,00 EUR

MEVA-SK,s.r.o.

Obec Janíky

03.04.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0315693179

Nincs megadva

Slovak Telekom,a.s.

Obec Janíky

27.03.2019

ZMLUVA O DIELO 23/2019/2

ZMLUVA O DIELO 23/2019/2

44 311,14 EUR štyridsaťštyritisíctristojedenásť eur 14 cent

BALA a.s.

Obec Janíky

23.01.2019

DODATOK č.2/2019 k ZMLUVE č. 119 038

DODATOK č.2/2019

Nincs megadva

Marius Pedersen, a.s.

Obec Janíky

22.01.2019

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

Nincs megadva

Anikó Kissová

Obec Janíky

22.01.2019

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

Nincs megadva

Anita Szkuby

Obec Janíky

18.01.2019

Zmluva o zabezpečení systému kolektívneho-združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

020/2019

Nincs megadva

OZV Slovensko.,s.r.o.

Obec Janíky

15.01.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106584196

Nincs megadva

SPP

Obec Janíky

21.12.2018

Zmluva o poskytnutí technickej služby

TS-201855508

5 997,60 EUR päťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem eur a 60 centov

SEEN s.r.o.

Obec Janíky

22.08.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 050,00 EUR tisícpäťdesiat eur

Štefan Fekete a Zuzana Nagyová

Obec Janíky

14.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/06/2018

06/06/2018

Nincs megadva

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Obec Janíky

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: