Navigáció

Tartalom

Kontakt

Toto webové sídlo www.janiky.sk spravuje Obec Janíky a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Janíky

Cím:
Obecný úrad Janíky
Janíky 43
930 39
IČO: 00305481

Kerület: Trnavský - Nagyszombat
Járás: Dunajská Streda - Dunasyerdahely
Lakosság:911
Terület: 1134 ha
Első irásos emlék: 1287

Všeobecné informácie: obec@janiky.sk
Podateľňa: obec@janiky.sk
Starosta Lajos Berner: obec@janiky.sk, Tel.: +421 31 56 92 179
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@janiky.sk

Sekretariát:

Tel.: +421 31 56 92 179

Fax: +421 31 56 02 721

Kompetencie:
Obec Janíky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Ügyfélfogadás:

Hétfő 7:45 - 11:45 13:45 - 15:45
Kedd nincs félfogadás  
Szerda 8:45 - 11:45 13:45 - 16:45
Csütörtök nincs félfogadás  
Péntek 7:45 - 11:45