Navigácia

Obsah

Späť

Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.2/2022

Vyvesené: 29. 11. 2022

Dátum zvesenia: 16. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť