Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2023

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákona

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1

Neuvedené

Citrón s.r.o.

Obec Janíky

22.03.2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

128,85 EUR

Méry Norbert

Obec Janíky

09.03.2023

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

600,00 EUR

Ing. Hajdú Eugen

Obec Janíky

24.02.2023

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Obec Janíky

Mária Árvová,Silvia Vargová,Erika Horváthová,Beáta Nagyová

22.02.2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

132,15 EUR

Karol Skurák

Obec Janíky

27.01.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategorie Podnikatelia- Maloodber

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

26.01.2023

Dodatok č. 7/2023

Dodatok č.7/2023

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Janíky

19.12.2022

ZMLUVA O ZABEZPEČENí SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV č. 211/2023

211/2023

Neuvedené

Obec Janíky

NOWAS s.r.o.

14.11.2022

Darovacia zmluva

ZML-3-63/2021-230

Neuvedené

Obec Janíky

Slovenská republika- Štatistický úrad Slovenskej republiky

23.09.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva s Záp.distribučná, a.s.

100,00 EUR sto

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Janíky

12.05.2022

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

170001592

4 905,90 EUR

Obec Janíky

Západoslovenská distribučná, a.s.

29.03.2022

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

128,85 EUR

Zuzana Potocká

Obec Janíky

25.03.2022

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

122,90 EUR

Márta Balogh

Obec Janíky

16.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-131-02-2022-SK

399,00 EUR tristodeväťdesietdeväť eur

Obec Janíky

Galileo Corporation s.r.o.

09.03.2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Janíky

14.02.2022

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

1 050,00 EUR tisícpäťdesiat eur

Štefan Fekete a Zuzana Nagyová

Obec Janíky

09.02.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 429,33 EUR tisícštyristodvadsaťdeväť eur 33centov

Obec Janíky

Marius Pedersen, a.s.

09.02.2022

Dodatok č. 6/2022

Dodatok č. 6/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Janíky

26.01.2022

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Neuvedené

Obec Janíky

GULÁZSI s.r.o.

12.11.2021

Zmluva o dielo č.:ASPHA-JANIKY-2021-016

ASPHA-JANIKY-2021-016

40 881,06 EUR štyridsaťtisícosemstoosemdesiatjedna eur,06 cent

PORR s.r.o.

Obec Janíky

11.11.2021

Dohoda č. 21/04/010/24

Dohoda č. 21/04/010/24

Neuvedené

Obec Janíky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

05.11.2021

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

19 700,00 EUR devätnásťtisícsedemsto eur

Figura Vojtech

Obec Janíky

27.10.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 551,00 EUR dvetisícpäťstopäťdesiajeden eur

Anton Nemtuda a Lenka Nemtudová

Obec Janíky

22.10.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

22.10.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: