Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategorie Podnikatelia- Maloodber

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

26.01.2023

Dodatok č. 7/2023

Dodatok č.7/2023

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Janíky

19.12.2022

ZMLUVA O ZABEZPEČENí SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV č. 211/2023

211/2023

Neuvedené

Obec Janíky

NOWAS s.r.o.

14.11.2022

Darovacia zmluva

ZML-3-63/2021-230

Neuvedené

Obec Janíky

Slovenská republika- Štatistický úrad Slovenskej republiky

23.09.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva s Záp.distribučná, a.s.

100,00 EUR sto

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Janíky

12.05.2022

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

170001592

4 905,90 EUR

Obec Janíky

Západoslovenská distribučná, a.s.

16.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-131-02-2022-SK

399,00 EUR tristodeväťdesietdeväť eur

Obec Janíky

Galileo Corporation s.r.o.

09.03.2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Janíky

14.02.2022

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

1 050,00 EUR tisícpäťdesiat eur

Štefan Fekete a Zuzana Nagyová

Obec Janíky

09.02.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 429,33 EUR tisícštyristodvadsaťdeväť eur 33centov

Obec Janíky

Marius Pedersen, a.s.

09.02.2022

Dodatok č. 6/2022

Dodatok č. 6/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Janíky

26.01.2022

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

Neuvedené

Obec Janíky

GULÁZSI s.r.o.

12.11.2021

Zmluva o dielo č.:ASPHA-JANIKY-2021-016

ASPHA-JANIKY-2021-016

40 881,06 EUR štyridsaťtisícosemstoosemdesiatjedna eur,06 cent

PORR s.r.o.

Obec Janíky

11.11.2021

Dohoda č. 21/04/010/24

Dohoda č. 21/04/010/24

Neuvedené

Obec Janíky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

05.11.2021

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

Dodatok č. I ku kúpnej zmluve

19 700,00 EUR devätnásťtisícsedemsto eur

Figura Vojtech

Obec Janíky

27.10.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 551,00 EUR dvetisícpäťstopäťdesiajeden eur

Anton Nemtuda a Lenka Nemtudová

Obec Janíky

22.10.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

22.10.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

22.10.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

22.10.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

22.10.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Janíky

SPP

22.07.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 140,00 EUR tisícstoštyridsať

Lenka Demjanovičová

Obec Janíky

07.07.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 680,00 EUR tisícšesťstoosemdesiat

Michal Múcska

Obec Janíky

30.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 910,00 EUR dvetisícsedemstodesať

Katarína Vidaová

Obec Janíky

28.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 710,00 EUR tisícsedemstodesať

Norbert Horgosi

Obec Janíky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: