Obsah

29. 3. 2023

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty Malý Madarás - Janíky

AktualityZobraziť viac

29. 3. 2023

Informačný leták - list MS SR

AktualityZobraziť viac

29. 3. 2023

Regionálny úrad Verejného zdravotníctva DS - Výzva

AktualityZobraziť viac

28. 3. 2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú ško

AktualityZobraziť viac

27. 3. 2023

Ohlásenie vstupu na pozemok

AktualityZobraziť viac