Obsah

29. 11. - 16. 12. 2022

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 1/2022 o  podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Janíky na rok 2023

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 16. 12. 2022

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Janíky č. 4 /2022 o určení výšky príspevku pre školy a  školské zariadenie

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 11. 2022

Koncert

AktualityZobraziť viac

16. 11. 2022

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Janíky

AktualityZobraziť viac

11. 11. 2022

Delegovanie do komisií

Referendum 2023Zobraziť viac