Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Rychlé odkazy

357

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 24. 9. 2020
oblačno 25 °C 15 °C
piatok 25. 9. silný dážď 18/11 °C
sobota 26. 9. silný dážď 11/9 °C
nedeľa 27. 9. oblačno 13/8 °C

Navigácia

Obsah

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, na základe ktorého sa od 3. júna povoľuje

Typ: ostatné | obec
Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, na základe ktorého sa od 3. júna povoľuje činnosť:
• Fitness centier
• Vnútorných športovísk pre všetkých (doteraz to bolo umožnené len športovým klubom)
• Umelých a prírodných kúpalísk
• Prírodných liečebných kúpeľov pre všetkých (doteraz boli otvorené len pre osoby na základe návrhu lekára)
• Ostatných prevádzok zariadení starostlivosti o ľudské telo - soľné jaskyne, kryokomory, hydromasáže a iné mokré procedúry
• Kasín
• Vnútorných verejných priestorov ZOO a botanických záhrad
Ruší sa povinnosť 24-hodinového odstupu medzi ubytovaním klientov do tej istej izby v hoteloch. Zároveň sa ruší podmienka vlastného sociálneho zariadenia pre izbu.
Okrem toho sa umožňuje aj činnosť denných stacionárov, špecializovaných zariadení s ambulantnou formou sociálnej služby a domovov sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby (za podmienok a v intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19).
Účasť na hromadných podujatiach je aktuálne stanovená na maximálne 100 osôb.
UPOZORŇUJEME NA NIEKTORÉ DÔLEŽITÉ ZMENY:
OBCHODY
Ruší sa vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov.
Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.
ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
V zariadeniach verejného stravovania sa opätovne umožňuje ručné umývanie riadu, pričom sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel.
V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole, avšak za dodržania povinnosti dvojmetrového odstupu stolov od seba. Prevádzky verejného stravovania budú môcť mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.
Doteraz platilo pravidlo, že v prípade uzavretej spoločnosti musel prevádzkovateľ uchovávať zoznam účastníkov 30 dní. Po novom sa táto povinnosť ruší.
TAXISLUŽBY
V prípade taxislužieb sa ruší povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Klimatizácia sa povoľuje aj v priestore pre zákazníka.
Rovnako sa ruší povinná 15-minútová prestávka medzi jednotlivými jazdami v autoškolách.
WELLNESS CENTRÁ
Povoľuje sa prevádzka wellness centier. Okrem pravidiel platných pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo musia spĺňať súčasne napríklad aj:
• Zabezpečiť meranie teploty pri vstupe do zariadenia, nepovoliť vstup osobám s teplotou nad 37,2 C
• povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí 30 dní zlikvidovať
• rúška budú povinné pre personál, avšak nie pre zákazníkov
• všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 5
FITNESS CENTRÁ
Povoľuje sa prevádzka fitness centier. Okrem pravidiel platných pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo musia spĺňať súčasne napríklad aj:
• rúška budú povinné pre personál, avšak nie pre osoby vykonávajúce športovú činnosť
• povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí 30 dní zlikvidovať
• všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 5
KÚPALISKÁ
Prevádzky umelých a prírodných kúpalísk musia spĺňať súčasne napríklad aj:
• Zabezpečiť meranie teploty pri vstupe do zariadenia, nepovoliť vstup osobám s teplotou nad 37,2 C
• na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m,
• na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok
• na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
• pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
• návštevníci nemusia mať rúško
• všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 6
UMELECKÉ PREDSTAVENIA
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení
Okrem dodržiavania pravidiel pre činnosť prevádzok sú povinné dodržiavať napríklad aj:
• zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
• obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov (šachovnicové sedenie)
• všetky podmienky nájdete v priloženom opatrení na str. 7
OBCHODNÉ DOMY
• Ruší sa povinnosť odstrániť alebo ohradiť miesta na sedenie vo foyeroch
SANITÁRNY DEŇ
Sanitárny deň naďalej ostáva povinný pre maloobchodné prevádzky (výnimky sú bližšie špecifikované v opatrení). Ruší sa povinný sanitárny deň pre prevádzky služieb.
HROMADNÉ PODUJATIA
Organizátori sú povinní:
• pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
• v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie)
• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
• podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri

Príloha

Vytvorené: 3. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2020 10:29
Autor: Správce Webu