Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Janíky

Typ: ostatné | obec
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Janíky

O B E C   J A N Í K Y   , Obecný úrad Janíky č.43 , 930 39 Janíky

 

 

                            Obec Janíky v zmysle § 18a zákona č.369/1990Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení

 

                                                                v y h l a s u j e

 

                                   VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Janíky na Ustanovujúcom zasadnutí OZ  uznesením č. 2/2022 zo dňa 15.11.2022 schválilo vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Janíky na deň  13.12.2022 v miestnosti obecného úradu Janíky a stanovuje spôsob voľby s tajným hlasovaním.

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

  • meno a priezvisko , titul , dátum narodenia , bydlisko , kontaktný údaj  /tel.číslo/
  • doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou /osvedčenie o získanom vzdelaní celoštátnou platnosťou na vykonávanie kontroly je výhodou /
  • výpis z registra trestov . Nie staršie ako 3 mesiace,
  • profesionálny životopis
  • súhlas so zverejnením osobných údajov pre účely výberového konania

 

Ďalší predpoklad:

  • prax minimálne 5 rokov v oblasti účtovníctva alebo kontroly

 

 

           Termín odovzdania písomnej prihlášky je najneskôr  30.11.2022 do 12,00 hodín na Obecnom úrade v Janíkoch v zalepenej obálke a obálku treba označiť heslom

 

                                             KONTROLÓR – VOĽBA  2022

 

                   Úväzok hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení je v rozsahu   10  % týždenného pracovného času s nástupom  01.01.2023.

 

 

V Janíkoch   dňa  16.11. 2022

 

 

 

                                                                                                         …................................................

                                                                                                         Lajos Berner starosta obce                       


Vytvorené: 22. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2022 10:01
Autor: Správce Webu