Navigácia

Obsah

asistované sčítanie
ZAČALO ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV!
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.
Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. O začatí asistovaného sčítania rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.
Sčítať sa pomocou asistenta môžete na obecnom úrade za pomoci pracovníka obecného úradu počas stránkových hodín.
V prípade, že ste imobilný, a neviete sa dostaviť na obecný úrad, zašleme k Vám mobilného asistenta.
O zaslanie mobilného asistenta môžete požiadať telefonicky na čísle - 031/56 92 179 alebo mailom - janiky406@gmail.com , obec@janiky.sk
Neváhajte nás kontaktovať.
Asszisztált Népszámlálás

Správy

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. 1

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Asistované sčítanie obyvateľov - Asszisztált Népszámlálás 1

Asistované sčítanie obyvateľov - Asszisztált Népszámlálás

ZAČALO ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV!
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. celý text

ostatné | 4. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Elektronické sčítanie skončilo - Az elektronikus népszámlálás 2021-ben befejeződött 1

Elektronické sčítanie skončilo - Az elektronikus népszámlálás 2021-ben befejeződött

Elektronické sčítanie skončilo.
Úroveň sčítania v našej obci je: 95,6%
Ďakujeme!
O termíne a priebehu asistovaného sčítania Vás budeme informovať.
Az elektronikus népszámlálás 2021-ben befejeződött.
Jányok község elérte a 95,6%.
Köszönjük!
Az aszisztált népszámlálás időpontjáról majd késő celý text

ostatné, obec | 1. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku 1

Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku

Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Upozornenie 1

Upozornenie

Upozornenie celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Sčítanie obyvateľov 2021 1

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
www.scitanie.sk celý text

ostatné, obec, náš tip | 3. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov 1

Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov

Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

elektronické sčítanie domov a bytov

elektronické sčítanie domov a bytov celý text

ostatné, obec, náš tip | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Sčítanie domov a bytov - Ház és lakás számlálás 1

Sčítanie domov a bytov - Ház és lakás számlálás

Sčítanie domov a bytov - Ház és lakás számlálás celý text

ostatné, obec, náš tip | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov 1

Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov

Tlačová správa- elektronické sčítanie domov a bytov celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu