Navigácia

Obsah

Oznámenie - voľby

Typ: obec
Oznámenie - voľby

Obecné zastupiteľstvo v Janíkoch podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 19/2014-B3c zo dňa19.06.2014 určilo výkon funkcie starostu obce Janíky pre nové volebné obdobie r.2014-2018 v rozsahu jedna t.z. v plnom rozsahu.


Vytvorené: 9. 4. 2015
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2017 23:07
Autor: