Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Rychlé odkazy

357

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 29. 11. 2021
zamračené 3 °C 0 °C
utorok 30. 11. rain and snow 4/0 °C
streda 1. 12. slabý dážď 6/3 °C
štvrtok 2. 12. mierny dážď 6/4 °C

Navigácia

Obsah

Dotazník

Typ: obec
Dotazníkový prieskum - Kérdőíves felmérés

Obce Mikroregiónu Horný Žitný ostrov v týchto mesiacoch v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Šamorín spracovávajú Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020. Cieľom stratégie je zhrnúť rozvojové priority pre uvedené obdobie. Pre samosprávu sú dôležité názory obyvateľov na súčasnú situáciu a  ich návrhy. Vyplnené dotazníky posielajte elektronicky na e-mailovú adresu szerda@rrasamorin.sk, alebo odovzdajte v tlačenej forme na miestnom obecnom úrade do 20.3.2015.
 
A Felső-Csallóköz Kistérség községei ezekben a hónapokban a Somorjai Régiófejlseztési Ügynökség segítségével a előkészítik a térség Gazdasági és Szociális Fejlesztési Programját a 2014-2020-as időszakra. A stratégia célja a térség fejlesztési igényeinek összesítése az adott időszakra. Az önkormányzatoknak fontos az Önök véleménye a jelenlegi helyzetről és a fejlesztési irányokról. A kitöltött kérdőíveket a következő e-mail címre küldjék: szerda@rrasamorin.sk, vagy adják le a helyi községházán 2015-3.20-ig.

 


 

1. Posúďte kvalitu života obyvateľov vo Vašej obci / označte krížikom /.
Milyennek ítéli az élet minőségét a lakóhelyén? (jelölje meg x-szel)
 
Dobrá-Jó Priemerná-Átlagos Zlá-Rossz

 

2. Čo konkrétne sa Vám páči vo Vašej obci a v jej okolí? /napíšte/

Mi tetszik Önnek a lakóhelyén vagy a környékén? (sorolja fel)
 

3. Ktoré veci sa Vám nepáčia vo Vašej obci a v jej okolí? /napíšte/

Mi nem tetszik Önnek a lakóhelyén vagy a környékén? (sorolja fel)
 
 
4. Podľa Vás akými spôsobmi by sa dalo posilniť hornožitnoostrovskú identitu?
Ön szerint hogyan lehetne erősíteni az itt élők felső-csallóközi identitását?

U mladých-Fiataloknál U dospelých-Felnőtteknél:
 

5. Ohodnoťte všetky oblasti podľa toho, ako Vám môžu najviac zlepšiť kvalitu života! (označte krížikom)

Értékelje mindegyik területet, az alapján, hogy melyik tudja legjobban javítani az életszínvonalát! (jelölje X-szel)

 

Hodnotené oblasti – Értékelt területek veľmi
Nagyon
stredne
közepesen
málo
kevésbé
Tvorba pracovných príležitostí rozvoj podnikania, dostupnosť tovarov a služieb – Munkahelyek létesítése, vállalkozásfejlesztés, áruk és szlogáltatások elérhetősége
Školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci – Iskolaúgy, egészségügy és szociális szolgáltatások
Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia – Sportolási, szürakozási lehetőségek és kulturális programok
Tvorba a ochrana životného prostredia - Környezetvédelem
Dostupnosť a rozvoj infraštruktúry (cesty, plyn, voda, elektrina) – Közművek és utak elérhetősége és fejlesztése (utak, gáz, víz, elektromosság)
réningy, školenia, poradenstvo – Tréningek, iskolázások, tanácsadás
Činnosť samosprávy - Önkormányzat tevékenysége
Činnosť mimovládnych organizácií ( občianske združenia a pod.) – Szervezetek tevékenysége
Dostupnosť bytov a stavebných parciel – Lakások és építkezési telkek elérhetősége

 

4. Napíšte konkrétne čo by sa malo riešiť vo vyznačených oblastiach, aby sa zlepšil Váš osobný život?
Kérjük sorolja fel, hogy az egyes területeken minek a fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy az kedvezően befolyásolja az Ön életét?

 Rozvoj hospodárstva - Gazdaságfejlesztés
 
 
 
Školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci
OKtatásügy, egészségügy, szociális ügyek
 
 
 
Možnosti športovania, zábavy a kultúrneho vyžitia
Sportolási, szórakozási lehetőségek, kulturális élet
 
 
 
Ochrana životného prostredia
Környezetvédelem
 
 
 
Infraštruktúra (cesty, plyn, voda, elektrina – utak, közművek)
 
 
 
 
Tréningy, školenia, poradenstvo - Iskolázás, képzés, tanácsadás
 
 


Činnosť samosprávy a neziskových organizácií
Az önkormányzat és a civil szervezetek tevékenysége
 
 
 
 
Dostupnosť bytov a stavebných parciel - Lakáshelyzet, építkezési telkek
 
 
 
Ktorá téma by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života vo Vašej obci? /napíšte/
Mit tart a legfontosabb teendőnek a lakóhelyén?

 

 


 

Vaše údaje – az Ön adatai
Pohlavie : □ Žena-Nő □ Muž-Férfi
Nem
 
Zdroj príjmu : □ študent-diák □ zamestnanec-alkalmazott
Bevételi forrás □ nezamestnaný-munkanélküli □ živnostník-vállalkozó
□ rodičovská dovolenka -GYES □ iné-egyéb
□ dôchodca – starobný dôchodok- öregségi nyugdíj
□ dôchodca – invalidný dôchodok – rokkantnyugdíj
 
Vek: □ do 20 rokov □ 20-40 rokov □ 40-60 rokov □ nad 60 rokov


Vytvorené: 9. 4. 2015
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2017 23:07
Autor: