Navigácia

Obsah

Základy používania jazyka menšiny v úradnom stykuKissebségi nyelvhasználatDvojjayzčnosťKétnyelvűsé

Rúško nie je hambaRuka ruku myje

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

Vodárenská spoločnosť radí, ako správne napustiť bazén - Óvatosan a medence feltöltésével, figyelmeztet a vízművek 1

Vodárenská spoločnosť radí, ako správne napustiť bazén - Óvatosan a medence feltöltésével, figyelmeztet a vízművek

Vodárenská spoločnosť radí, ako správne napustiť bazén - Óvatosan a medence feltöltésével, figyelmeztet a vízművek celý text

ostatné | 2. 6. 2023 | Autor: Správce Webu
Deň detí - Gyereknap

Deň detí - Gyermeknap

Deň detí dňa 10.06.2023 o 14:00 na ihrisku pri Kultúrnom dome v Dolných Janíkoch Gyermeknap 2023.06.10-én 14:00 órai kezdettel az Alsójányoki játszótéren celý text

ostatné, obec, náš tip | 1. 6. 2023 | Autor: Správce Webu

Daň z nehnuteľnosti 2023 - helyi adók és illetékek 2023

Daň z nehnuteľnosti 2023 - helyi adók és illetékek 2023 celý text

ostatné, obec, náš tip | 25. 5. 2023 | Autor: Správce Webu
Kutyaoltás - Vakcinácia psov proti besnote 1

Kutyaoltás - Vakcinácia psov proti besnote

Kutyaoltás - Vakcinácia psov proti besnote celý text

ostatné, obec, náš tip | 25. 5. 2023 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámer prenájmu nehnuteľnosti

obchodné priestory v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Horné Janíky , zapísanej na Liste vlastníctva č. 328 so súpisným číslom č.149 postavenej na pozemku - parcela KN-C č. 48/1 a 48/3. / bývalá Materská škola v Horných Janíkoch so súp.č. 149./ celý text

ostatné, obec, náš tip | 26. 4. 2023 | Autor: Správce Webu

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty Malý Madarás - Janíky

povoľuje zvláštne užívanie cesty II/510 medzi obcami Tomášov, m.č. Malý Madarás – Janíky, v ckm 9,70 – 10,30 km
z dôvodu revitalizácie povrchu cesty II/510, Práce budú vykonané v termíne od 03.04.2023 do 12.05.2023 celý text

ostatné, obec, náš tip | 29. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Informačný leták - list MS SR

Informačný leták - list MS SR celý text

ostatné | 29. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Regionálny úrad Verejného zdravotníctva DS - Výzva

vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 10.4.2023 do 12.5.2023 celý text

ostatné, obec, náš tip | 29. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú ško

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu
celý text

ostatné, obec, náš tip | 28. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Ohlásenie vstupu na pozemok

Ohlásenie vstupu na pozemok celý text

ostatné, obec, náš tip | 27. 3. 2023 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 14
posledná