Navigáció

Tartalom

Nyugatszlovakiai villanymüvek - tájékoztatást a villany tervezett megszakításáról

Typ: egyéb
Nyugatszlovakiai villanymüvek - tájékoztatást a villany tervezett megszakításáról

21-08168_5100010126.pdf (158.98 kB)

21-08168_JANÍKY.pdf (158.6 kB)

Predmet listu: Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám
dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie
distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta
dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté
škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca
postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 08.09.2021 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 08.09.2021 12:00:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS10197940003 DOLNÉ JANÍKY 27/BL, JANÍKY
24ZZS1019795000Z DOLNÉ JANÍKY 43, JANÍKY
24ZZS1019791000I DOLNÉ JANÍKY 44/OP, JANÍKY
24ZZS7082290000M DOLNÉ JANÍKY 51/BL, JANÍKY
24ZZS7082564001Y DOLNÉ JANÍKY 305/1, JANÍKY
S pozdravom
Ing. Róbert Vida
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Alica Bachmanová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 08.09.2021
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 12:00:00 hod.:
DOLNÉ JANÍKY č. 22,23,24,25,26,26/2,27,27/PR,28,28/FF,29,30,32,33,33/MCs,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43/BM,43/FP,43/GT,43/
JJ,43/KO,43/VŠ,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,58,59,59/1,60,61,62,74/1,84/2,92,93,93/VE,96,97,98,99,101,101/KM,102,103,103/
OP,104,105,105/MZ,145/2,273,274,275,278,280,284,285,288,293,294,295/-,302,305/25,305/29,305/30,321/21,350
HORNÉ JANÍKY č. 106/VM,109/CsT,111/HM,125/35,125/36,125/62,130/23,156/8,9,346
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.


Mellékletek

Készítve: 6. 8. 2021
Legutóbbi frissítés: 6. 8. 2021 09:19
Szerző: Správce Webu